Arts Escèniques '20 / Mataró

Arts Escèniques '20 / Mataró

_cat  Il·lustracions geomètriques que van ser la base per la Imatge de les Arts Escèniques de Mataró, durant el primer semestre de 2020. El punt de partida va ser la idea que la música, la dansa, el teatre, el circ... ens fa volar com a espectadors, ens fa volar amb el pensament a llocs i estats d'ànim diferents. Vam representar tres ocells propis del Maresme per definir les 3 àrees: Temporada Estable (Mussol banyut), Fet a Mataró (Puput) i Sortim en Família (Mallerenga blava).

_cast  Ilustraciones geométricas que fueron la base para la imagen de las Artes Escénicas de Mataró, durante el primer semestre de 2020. El punto de partida fue la idea de que la música, la danza, el teatro, el circo ... nos hace volar como espectadores, nos hace volar con el pensamiento a lugares y estados de ánimo diferentes. Representamos tres pájaros propios del Maresme para definir las 3 áreas: Temporada Estable (Búho chico), Fet a Mataró (Abubilla) y Sortim en Família (Herrerillo).

_eng  Geometric illustrations that were the basis of the Image for the Performing Arts of Mataró, during the first semester of 2020. The starting point was the idea that music, dance, theater, circus ... makes us fly like spectators, it makes us fly with our thoughts to different places and moods. We represented three birds typical of Maresme to define the 3 areas: Stable Season (Little Owl), Fet a Mataró (Hoopoe) and Sortim en Família (Blue Tit).

Client: Ajuntament de Mataró / Direcció de Cultura

MataroArts©MTurro
MataroArts©MTurro
MataroArts©MTurro
MataroArts©MTurro
MataroArts©MTurro
MataroArts©MTurro
MataroArts©MTurro
MataroArts©MTurro
MataroArts©MTurro
MataroArts©MTurro
MataroArts©MTurro
MataroArts©MTurro
MataroArts©MTurro