Info

Foto_Marina_2019

_cat
Hola!
Sóc la Marina Turró, dissenyadora gràfica i il·lustradora. Des del 2002 treballo al meu propi estudi on faig projectes de comunicació gràfica, identitat corporativa i il·lustració.
Treballo per a clients de tot tipus, des de grans empreses a negocis locals, i principalment per a diversos ajuntaments del Maresme i altres organismes públics.
M’agrada utilitzar el color com a part indispensable de la comunicació, i sempre que és possible, comptar amb la il·lustració com a element essencial.
En el camp de la comunicació gràfica i la identitat corporativa, crec fermament en dissenyar per la gent, per a l’usuari de carrer i fer que el disseny acompanyi i sigui realment útil.
En els projectes d’il·lustració hi veig una oportunitat per explorar la creativitat, i sorprendre’m amb el resultat. En els darrers anys he pogut col·laborar amb marques tèxtils i del sector de producte.

_cast
Hola!
Soy Marina Turró, diseñadora gráfica e ilustradora. Desde 2002 trabajo en mi propio estudio donde hago proyectos de comunicación gráfica, identidad corporativa e ilustración.
Trabajo para clientes de todo tipo, desde grandes empresas a negocios locales, y principalmente para varios ayuntamientos del Maresme y otros organismos públicos.
Me gusta utilizar el color como parte indispensable de la comunicación, y siempre que es posible, contar con la ilustración como elemento esencial.
En el campo de la comunicación gráfica y la identidad corporativa, creo firmemente en diseñar para la gente, para el usuario de la calle y hacer que el diseño acompañe y sea realmente útil.
En los proyectos de ilustración veo una oportunidad para explorar la creatividad, y sorprenderme con el resultado. En los últimos años he podido colaborar con marcas textiles y del sector de producto.

_eng
Hello! I’m Marina Turró, graphic designer and illustrator. Since 2002 I work at my own studio where I develop projects of graphic communication, corporate identity and illustration.
I work for all sorts of clients, from international corporations to local businesses, and mainly for the Maresme area City Halls and public administrations.
I enjoy using color as the main focus of communication, and everywhere I can I add illustrations as an essential part of the project.
In the graphic communication and corporate identity field, I strongly believe in designing for the people, making something useful and truly nice for the end consumer.

I find in my illustration projects the opportunity to explore free creativity and be surprised by the final results. These last years I have been able to collaborate with several textile and product design brands.

Alguns dels clients pels que treballo o he treballat
Algunos de los clientes para los que trabajo o he trabajado
Some of the clients I currently work with or have worked in the past:

Actar Editorial / Aigües de Barcelona / Aigües de Mataró / Ajuntament de Barcelona / Ajuntament de Calella / Ajuntament de Mataró / Ajuntament de Pineda de Mar / Ajuntament de Sant Pol de Mar / Ajuntament de Santa Susanna / Ajuntament de Tordera / BIC Europe / Bóboli / C.N.El Balís / Consell Comarcal del Maresme / Consorci de Promoció Turística Costa de Barcelona - Maresme / Corporació Surís / El Celler d'en Medir / Fira Màgica / Fundació Caixa Laietana / Fundació Festival Shakespeare / Hallotex / Hotel Montemar Marítim / Jan et Jul / Lactalis-Nestlé / Mercury Grup / Novartis Farmacéutica.

La meva formació
Mi formación
My Academic Experience:

Graduat Superior en Disseny Gràfic
Graduado Superior en Diseño Gráfico
Graphic Design BA Degree

Escola Eina (UAB) (1996-2000)

Màster d'Interfícies per entorns Multimèdia
Máster de Interfícies para entornos Multimedia
MA in Environmental Multimedia Interfaces

Escola Elisava (UPF). (2000-2001)

Postgrau d'Il·lustració Creativa
Postgrado de Ilustración Creativa
Aftergraduate Course in Creative Illustration

Escola Eina (UAB). (2003-2004)

Workshop d'Il·lustració de Moda
Workshop de Ilustración de Moda
Fashion Illustration Workshop

Escola Bau (UVic-UCC). (2016)

Curs Monogràfic d'Il·lustració Gràfica Tèxtil
Curso Monográfico de Ilustración Gráfica Textil
Monographic Course of Textile Graphic Illustration

APIC -. (2018)

Retitulació
Grau de Disseny, Menció en Disseny Gràfic
Grado de Diseño, Mención en Diseño Gráfico
Design BA Degree, Major in Graphic Design

Eina Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona (UAB) (2020-2021)

Connectem-nos!
¡Conectemos!

Let’s get in touch!

> Linkedin