Creu Blava / Malgrat de Mar

Creu Blava / Malgrat de Mar

_cat  Projecte de disseny de retolació exterior i interior. Era tot un repte fer l'aplicació de la imatge corporativa, ja que les instal·lacions tenen molts finestrals de diferents tamanys i era necessari causar un impacte global molt clar. També a l'interior hem identificat diferents àrees aplicant la imatge corporativa.

_cast  Proyecto de diseño de rotulación exterior e interior. Fue todo un reto hacer la aplicación de la imagen corporativa, ya que las instalaciones tienen muchos ventanales de diferentes tamaños y era necesario causar un impacto global muy claro. También en el interior hemos identificado diferentes áreas aplicando la imagen corporativa.

_eng  Exterior and interior signage design project. Applying the corporate image was a big challenge, as the facilities have many large windows, and a we needed a clear global impact. We have also identified different areas on the inside applying the corporate image.

Client: Creu Blava

CreuBlava©MTurro
CreuBlava©MTurro
CreuBlava©MTurro
CreuBlava©MTurro
CreuBlava©MTurro
CreuBlava©MTurro
CreuBlava©MTurro
CreuBlava©MTurro