A Calella, un Nadal³ [al cub] '23 / Calella

A Calella, un Nadal³ [al cub] '23 / Calella

_cat  Elements de retolació de la via pública per a la campanya de Nadal. S'ha fet senyalització per la Fira de Nadal i el Campament Reial, totems, banderoles, mupis i jardineres.

_cast  Elementos de rotulación de la vía pública para la campaña de Navidad. Se ha hecho señalización por la Feria de Navidad y el Campamento Real, totems, banderolas, mupis y jardineras.

_eng  Signage for the Christmas campaign. We have designed signage for the Christmas Fair and the Royal Camp, totems, banners, mupis and planters.

Client: Ajuntament de Calella

NadalCalella©MTurro
NadalCalella©MTurro
NadalCalella©MTurro
NadalCalella©MTurro
NadalCalella©MTurro
NadalCalella©MTurro
NadalCalella©MTurro
NadalCalella©MTurro
NadalCalella©MTurro
NadalCalella©MTurro
NadalCalella©MTurro
NadalCalella©MTurro
NadalCalella©MTurro