Pogramació Biblioteques de Mataró '23 i '24 / Mataró

Pogramació Biblioteques de Mataró '23 i '24 / Mataró

_cat  Disseny gràfic per a la programació d'activitats 2023-2024 de les Biblioteques de Mataró, recollides en una publicació trimestral. S'ha creat la imatge de col·lecció i s'ha maquetat el programa de mà, que també es pot consultar online. També s'han dissenyat elements de difusió.

_cast  Diseño gráfico para la programación de actividades 2023-2024 de las Bibliotecas de Mataró, recogidas en una publicación trimestral. Se ha creado la imagen de colección y se ha maquetado el programa de mano, que también puede consultarse online. También se han diseñado elementos de difusión.

_eng  Graphic design for the 2023-2024 activity schedule of Mataró Libraries, in a quarterly publication. The collection image has been created and the hand program has been laid out, which is also available online. Diffusion elements have also been designed.

Client: Àrea de Cultura Biblioteques / Ajuntament de Mataró

BibliosMataro©MTurro
BibliosMataro©MTurro
BibliosMataro©MTurro
BibliosMataro©MTurro
BibliosMataro©MTurro
BibliosMataro©MTurro
BibliosMataro©MTurro
BibliosMataro©MTurro