Memòries Aigües de Mataró / Mataró

Memòries Aigües de Mataró / Mataró

_cat  Memòries d'activitats de l'empresa Aigües de Mataró del 2019 al 2022. Disseny, maquetació i infografies. També hem dissenyat el logotip del centenari.

_cast  Memorias de actividades de la empresa Aigües de Mataró de 2019 a 2022. Diseño, maquetación e infografías. También hemos diseñado el logotipo del centenario.

_eng  Activity reports of the Aigües de Mataró company from 2019 to 2022. Design, layout and infographics. We also designed the centenary logo.

Client: Aigües de Mataró

AiguesMataro©MTurro
AiguesMataro©MTurro
AiguesMataro©MTurro
AiguesMataro©MTurro
AiguesMataro©MTurro
AiguesMataro©MTurro
AiguesMataro©MTurro