La Sideral '21

La Sideral '21

_cat  La Sideral és un projecte editorial que neix de la idea de crear una col·lecció de llibres clàssics escrits per autores femenines rellevants, editant-los de tal manera que resultin atraients per a un públic jove. S'ha dissenyat tres títols per tal de veure la continuitat i definir el criteri de col·lecció.

_cast  La Sideral es un proyecto editorial que nace de la idea de crear una colección de libros clásicos escritos por autoras femeninas relevantes, editándolos de tal manera que resulten atrayentes para un público juvenil. Se han diseñado tres títulos para ver la continuidad y definir el criterio de colección. 

_eng  La Sideral is a project for Press born with the idea of creating a collection of books written by notable female authors, published in a new way to make them attractive for the young audience. Three example titles have been designed in order to define the criteria for the collection.

Personal project

LaSideral@MTurro
LaSideral@MTurro
LaSideral@MTurro
LaSideral@MTurro
LaSideral@MTurro
LaSideral@MTurro
LaSideral@MTurro
LaSideral@MTurro
LaSideral@MTurro
LaSideral@MTurro
LaSideral@MTurro