Projecte Cuida'm / Calella

Projecte Cuida'm / Calella

_cat  Projecte Cuida'm: programa d'atenció i cura a la gent gran. Des de l'àrea de política social de l'Ajuntament de Calella, s'ha impulsat aquest projecte per sensibilitzar sobre la cura a la gent gran i s'han generat materials per informar sobre tots els seus drets i activitats que se'ls hi ofereixen.

_cast  Proyecto Cuida'm (Cuídame): programa de atención y cuidado a las personas mayores. Desde el área de política social del Ayuntamiento de Calella, se ha impulsado este proyecto para sensibilizar sobre el cuidado a las personas mayores y se han generado materiales para informar sobre todos sus derechos y actividades que se les ofrece.

_eng  Cuida'm (Take Care of Me) Project: Program of caretaking for the elderly. Calella's City Hall is promoting a project to raise awareness of the care elder people need. Informative material about their rights and the activities available for them was developed.

Client: Ajuntament de Calella

Cuidam
Cuidam
Cuidam
Cuidam