Arts Escèniques '21 i '22 / Mataró

Arts Escèniques '21 i '22 / Mataró

_cat  Desenvolupament de totes les aplicacions per la campanya de difusió de les Arts Escèniques de Mataró, durant 2021 i 2022. Es va realitzar el catàleg per la Temporada Estable, el tríptic per el Sortim en Família i diferents suports urbans com ara les torretes, opis i lones per a les tres àrees, incloent el Fet a Mataró.

_cast  Desarrollo de todas las aplicaciones para la campaña de difusión de las Artes Escénicas de Mataró, durante 2021 y 2022. Realizamos el catálogo para la Temporada Estable, el tríptico para el Sortim en família y diferentes soportes urbanos como las torres, opis y lonas para las tres áreas, incluyendo el Fet a Mataró.

_eng  Development of all the applications for the campaign for the Performing Arts of Mataró, during 2021 and 2022. We designed the brochure for the Stable Season and the leaflet for Sortim en família as well as different city billboards and banners for all the three areas, including Fet a Mataró.

Client: Ajuntament de Mataró / Direcció de Cultura

ArtsEsceniques2122©MTurro
ArtsEsceniques2122©MTurro
ArtsEsceniques2122©MTurro
ArtsEsceniques2122©MTurro
ArtsEsceniques2122©MTurro
ArtsEsceniques2122©MTurro
ArtsEsceniques2122©MTurro
ArtsEsceniques2122©MTurro
ArtsEsceniques2122©MTurro
ArtsEsceniques2122©MTurro