Natalia Talleda / Logopèdia Clínica

Natalia Talleda / Logopèdia Clínica

_cat  Marca personal per a la Natàlia, professional de la Logopèdia Clínica, que es centra en la rehabilitació, acompanyament i assessorament a persones amb danys neurològics amb trastorns en la deglució, el llenguatge o la parla. En la seva imatge vam voler emfatitzar la idea de recuperació, regeneració i proximitat.

_cast  Marca personal para Natàlia, profesional de la Logopedia Clínica, que se centra en la rehabilitación, acompañamiento y asesoramiento a personas con daños neurológicos con trastornos en la deglución, el lenguaje o el habla. En su imagen quisimos enfatizar la idea de recuperación, regeneración y proximidad.

_eng  Personal brand for Natàlia, a Clinical Speech Therapist, focusing on the rehabilitation, accompaniment and counseling of people with neurological damage with swallowing, language or speech disorders. In her branding we wanted to emphasize the idea of recovery, regeneration and closeness.

Client: Natàlia Talleda

NataliaTalleda©MTurro
NataliaTalleda©MTurro
NataliaTalleda©MTurro
NataliaTalleda©MTurro
NataliaTalleda©MTurro