Hotel Sorrabona / Pineda de Mar

Hotel Sorrabona / Pineda de Mar

_cat  Rebranding per l’Hotel Sorrabona. Mantenint els colors corporatius, però donant-los un matís diferent, hem creat aquesta marca amb la S com a gran protagonista.

_cast  Rebranding para el Hotel Sorrabona. Manteniendo los colores corporativos, pero dándoles un matiz diferente, hemos creado esta marca con la S como gran protagonista.

_eng  Rebranding for the Hotel Sorrabona. Keeping the corporate colors, but giving them a different tone, we have created this brand with the S as the main protagonist.

Client: Hotel Sorrabona

HotelSorrabona©MTurro
HotelSorrabona©MTurro
HotelSorrabona©MTurro
HotelSorrabona©MTurro
HotelSorrabona©MTurro
HotelSorrabona©MTurro