Creu Blava / Malgrat de Mar

Creu Blava / Malgrat de Mar

_cat  Nova imatge per aquest Consultori Mèdic que comença una nova etapa apostant per una gran ampliació de serveis i noves instal·lacions. El nom s'ha mantingut però era molt important refelectir aquest canvi de direcció i actualització.

_cast  Nueva imagen para este Consultorio Médico que empieza una nueva etapa apostando por una gran ampliación de servicios y nuevas instalaciones. El nombre se ha mantenido pero era muy importante que se reflejase este cambio de dirección y actualización.

_eng  ---

Client: Creu Blava

CreuBlava©MarinaTurro
CreuBlava©MT
CreuBlava©MT
CreuBlava©MT
CreuBlava©MT
CreuBlava©MT
CreuBlava©MT