Bitac / Health Knowledge Development

Bitac / Health Knowledge Development

_cat  Imatge corporativa per aquesta empresa, dedicada al desenvolupament de llenguatges per la unificació de la nomenclatura de les anàlisis clíniques i investigació mèdica.

_cast  Imagen corporativa para esta empresa, dedicada al desarrollo de lenguajes para la unificación de la nomenclatura de los análisis clínicos e investigación médica.

_eng  Corporate identity for a business dedicated to developing languages aiming to unify the codes in clinical analytics and medical investigation.

Client: Bitac

Bitac
Bitac
Bitac
Bitac