Biblioteques del Maresme / Mataró

Biblioteques del Maresme / Mataró

_cat  Nova imatge per a la marca Biblioteques del Maresme. Es va treballar amb totes les biblioteques per desenvolupar aquesta nova marca. Un conjunt de llibres formen aquesta M característica, i la nova gamma cromàtica és marítima, fent referència a la nostra comarca.

_cast  Nueva imagen para la marca Bibliotecas del Maresme. Se trabajó con todas las bibliotecas para desarrollar esta nueva marca. Un conjunto de libros forman esta M característica, y la nueva gama cromática es marítima, haciendo referencia a nuestra comarca.

_eng  New identity for the Maresme Libraries brand. We worked with all the libraries to develop this new logo. A set of books form this characteristic M, and the new color range is maritime, referring to our region.

Client: Àrea de Cultura Biblioteques / Ajuntament de Mataró

BibliosMaresme©MTurro
BibliosMaresme©MTurro
BibliosMaresme©MTurro
BibliosMaresme©MTurro
BibliosMaresme©MTurro
BibliosMaresme©MTurro
BibliosMaresme©MTurro
BibliosMaresme©MTurro