50 Anys Aigua de la Tordera a Calella / Calella

50 Anys Aigua de la Tordera a Calella / Calella

_cat  Marca per commemorar els 50 anys de l'arribada d'aigua de La Tordera a Calella, assoliment que va ser molt significant per al desenvolupament de la ciutat. Representem el 0 il·lustrant una canonada amb aigua a l'interior, amb una clara idea de força i progrés.

_cast  Marca para conmemorar los 50 años de la llegada de agua de La Tordera a Calella, lo que fue muy significante para el desarrollo de la ciudad. Representamos el 0 ilustrando una tubería con agua en su interior, con una clara idea de fuerza y progreso.

_eng  Brand to commemorate the 50th anniversary of the delivery of water from La Tordera to Calella, which was very significant for the development of the city. We represent the 0 by illustrating a pipe with water inside, with a clear idea of strength and progress.

Client: Gestaigua / Ajuntament de Calella

50AiguaCalella©MTurro
50AiguaCalella©MTurro
50AiguaCalella©MTurro
50AiguaCalella©MTurro
50AiguaCalella©MTurro
50AiguaCalella©MTurro