Bitac / Health Knowledge Development

Bitac / Health Knowledge Development

Imatge corporativa per aquesta empresa, dedicada al desenvolupament de llenguatges per la unificació de la nomenclatura de les anàlisis clíniques i investigació mèdica.

Client:
Bitac

Bitac
Bitac
Bitac
Bitac