Collits a casa / Mataró

Collits a casa / Mataró

_cat  Imatge per a la Campanya per promocionar la compra de Productes Collits a Casa dels Mercats de Mataró. Vam realitzar els mupis, roll-ups, cartells pels Mercats, anuncis per premsa i xarxes, aplicació als busos, etc.

_cat  Imagen para la Campaña para promocionar la compra de Productos Cosechados en Casa de los Mercados de Mataró. Realizamos los mupis, roll-ups, carteles por los Mercados, anuncios para prensa y redes, aplicación a los buses, etc.

_eng  Identity for the Campaign promoting Locally Produced goods in the Markets of Mataró. We made MUPIs, roll-ups, posters, advertisements for press and social media, bus graphics, etc.

Client: Ajuntament de Mataró

Collits
Collits
Collits
Collits
Collits
Collits