Consell dels Infants de Calella

Consell dels Infants de Calella

_cat  Imatge per al Consell d'Infants de Calella, creat el 2017. El Consell està format per 28 alumnes de cinquè i sisè de primària que han estat escollits pels seus companys entre el centenar de candidats que s’hi han presentat. L’objectiu d'aquest Consell és conèixer l'opinió dels nens i nenes de la ciutat i implicar-los en la presa de decisions.

_cast  Imagen para el Consejo de Niños de Calella, creado el 2017. El Consejo está formado por 28 alumnos de quinto y sexto de primaria que han sido elegidos por sus compañeros entre el centenar de candidatos que se han presentado. El objetivo de este Consejo es conocer la opinión de los niños y niñas de la ciudad y implicarlos en la toma de decisiones.

_eng  Identity for Calella's Children Council, created in 2017. The Council consists of 28 elementary school students chosen by their peers amongst the hundreds of candidates. Its goal is to make the children's opinion be heard and make them part of the decisions taken at City Hall.

Client: Ajuntament de Calella

 

ConsellInfants
ConsellInfants
ConsellInfants
ConsellInfants